Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, uniwersyteckich, na kierunku psychologia. Posiada niezbędne kwalifikacje potwierdzone dyplomem studiów wyższych do udzielania różnych form świadczeń psychologicznych tj. diagnoza, interwencja kryzysowa, poradnictwo, pomoc, psychoedukacja ale także orzecznictwo czy opiniodawstwo w zakresie psychologii. Ma także uprawnienia i wymaganą wiedzę do tego by stosować narzędzia diagnostyczne oraz umiejętnie je interpretować. W toku studiów magisterskich nabywa m.in. wiedzę o psychologii jako nauce, jej działach i historii, koncepcjach, prowadzonych w kontekście nauki o człowieku badaniach, eksperymentach.

Najczęściej w trakcie studiów, a także później, podczas praktyki zawodowej ustawicznie się kształci poszukując współczesnej wiedzy oraz zbierając doświadczenia praktyczne w zakresie wąskich specjalizacji tj. psychologia rozwojowa, sądowa, psychologia zdrowia, seksuologia, psychoonkologia, psychodietetyka, psychologia sportu czy psychologia transportu. Po dodatkowych szkoleniach może być m.in. mediatorem, mieć uprawnienia do badania kierowców lub osób starających się o pozwolenie na broń.

Psycholodzy często pracują z dziećmi oraz młodzieżą, a także osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnieni są by wspomagać pacjentów i pracowników placówek medycznych, oświatowych, pomocy społecznej, służb mundurowych. Do psychologa warto zwrócić się po to by uzyskać diagnozę dysfunkcji rozwojowych, osobowościowych, poziom intelektu.