Konsultacja psychologiczna indywidualna: (50 min.)
150 zł
Konsultacja psychologiczna pary/rodziny: (75-90 min.)
200 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna: (50 min.)
150 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna pary/rodziny: (75-90 min.)
200 zł
Terapia indywidualna: (50 min.)
120 zł
Terapia pary/rodziny: (75 min.)
200 zł
Konsultacja psychoonkologiczna: (50 min.)
150 zł
Zaświadczenie o odbytych konsultacjach/terapii
bezpłatnie
Mediacja (75-90 min.)
200 zł
Diagnostyka psychologiczna (w zależności od stopnia skomplikowania problemu i ilości potrzebnych konsultacji; ewentualnie wydania opinii na piśmie)
od 300 zł
Opinia psychologiczna (w zależności od zakresu tezy)
od 300 zł