Witaj na mojej stronie. Jestem Psychologiem oraz psychoterapeutą (w trakcie certyfikacji), biegłym sądowym z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i psychoonkologiem (w trakcie certyfikacji). Absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim, Psychoonkologii na Akademii Ignatianium w Krakowie, studium mediacji rodzinnych Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach; psychoterapeutą, od kilku lat kształcącym się zgodnie z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej MKN w Krakowie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Integratywnej i Systemowej. Moja praca jest stale superwizowana przez certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, certyfikowanego psychoterapeutę European Association for Psychotherapy, psychologa klinicznego.

Wszechstronnie podejmowane przeze mnie kształcenie na przestrzeni lat ukierunkowane jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii i psychoterapii jako dyscypliny praktycznej. Pracę zawodową w wielu różnych obszarach (tj. Hospicjum, DPS dla psychicznie chorych, Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, MOPS, Sądzie Rejonowym) kontynuuję bez przerw od momentu uzyskania dyplomu w 2004r. Specjalizuję się m.in. w diagnostyce psychologicznej i opiniodawstwie sądowym dorosłych, dzieci i młodzieży, pracy z rodziną w kryzysie okołorozwodowym, psychoonkologii oraz psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapię prowadzę w modelu integratywnym systemowym. W podejściu tym psychoterapia jako forma leczenia w sposób szczególny uwzględnia osobowość terapeuty (a nie jedynie stosowane przez niego techniki) uznając ją jako ważny czynnik leczący, służący nie tylko poprawie kondycji psychicznej i fizycznej, ale także temu by pacjent uzyskał potencjał do tego by kochać, tworzyć szczęśliwe związki, efektywnie pracować, bawić się, odnaleźć sens życia oraz świadomie stanąć w obliczu rzeczy ostatecznych.

W swojej pracy zawodowej kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz European Association for Psychotherapy.

Prywatnie, jestem niepoprawną optymistką, bezustannie dzieckiem swoich ukochanych rodziców, siostrą dorosłych już braci, szczęśliwą żoną, spełnioną matką trójki wspaniałych szkrabów, przyjaciółką wielu życzliwych mi osób….:); fascynuje mnie body pump fitness, praca z ciałem, astrologia, lubię dobre kryminały i banały o miłości… psychologia, psychoterapia i praca z ludźmi jest moją pasją.