1. Usługi oferowane przez mój gabinet dedykowane są do dorosłych, młodzieży oraz dzieci (w zależności od zgłaszanych trudności czy problemów). Praca psychoterapeutyczna/diagnoza psychologiczna/praca psychoonkologiczna może być indywidualna, dotyczyć także pary lub rodziny.
 2. Wszelkie oferowane przez gabinet usługi są odpłatne (gotówką po sesji lub na konto o nr. 79 1050 1302 1000 0090 7725 4200) vide cennik.
 3. Termin pierwszej wizyty uzgadniam wyłącznie na podstawie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem kontaktu mailowego. Kolejne spotkania uzgadniam osobiście po pierwszej konsultacji.
 4. Ilość i częstotliwość spotkań jest zależna od potrzeb i możliwości pacjenta.
 5. Nie prowadzę konsultacji drogą telefoniczną lub mailową. Kontakt taki służy jedynie umówieniu wizyty.
 6. W gabinecie przyjmuję osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy oraz te, które zostały skierowane przez innych specjalistów (lekarzy, prawników) lub przez instytucje (m.in. tj. sąd, policja, OIK).
 7. Praca psychologiczna z pacjentami niepełnoletnimi wymaga zgody ich rodziców.
 8. Praca psychologiczna pacjentów miedzy 16 a 18 rokiem życia wymaga podwójnej zgody (pacjenta i rodziców pacjenta).
 9. Wszystkie informacje dotyczące pacjenta objęte są tajemnicą zawodową tzn. jako psycholog czy psychoterapeuta jestem zobowiązana zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących od pacjenta wobec osób trzecich, także tego, że pacjent korzysta z moich usług. Wyjątkiem od powyższych, jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo inne sytuacje określone prawem.
 10. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. lekarzem psychiatrą, jako psychoterapeuta czy psychoonkolog. Udostępniam jedynie niezbędne informacje dotyczące pacjenta, za jego wiedzą.
 11. Jako terapeuta stale superwizuję swoją pracę u certyfikowanego superwizora.
 12. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty.
 13. W przypadku spóźnienia się na umówioną wizytę w gabinecie, pacjent płaci za całą sesję , a sesja nie jest przedłużana.
 14. W przypadku niezgłoszenia się na umówioną sesję pacjent płaci całą opłatę za wyznaczone spotkanie, chyba, że odwoła ją na 24 godziny przed wyznaczonym terminem (osobiście, telefonicznie lub sms).
 15. Jako psychoterapeuta uprzedzam pacjenta o planowanych przerwach w terapii, ewentualnych przerwach w swojej pracy.
 16. Jako psycholog czy psychoterapeuta nie mam możliwości wypisywania recept lub l4.
 17. Każdy pacjent kiedy tylko potrzebuje może pytać mnie o wykształcenie, podejmowane szkolenia, przynależność do organizacji zawodowych, doświadczenie zawodowe oraz stosowane podejście terapeutyczne.
 18. Z pacjentami skierowanymi do diagnozy sądowej (jako biegły sądowy) nie prowadzę innych form pomocy niż w ramach ww. procedury zleconej przez organ prowadzący (czyli sąd czy prokuraturę).
 19. Udzielam konsultacji w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadkach uzasadnionych (najczęściej w zakresie psychoonkologii), po konsultacji telefonicznej.